Политика на личните данни

Вашата информация се обработва въз основа на приложимото законодателство, а по точно Общия регламент 2016/670 или GDPR, Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ). 

Когато се свързвате с нас през сайта ни или ни пишете на и-майл адреса данните Ви се съхраняват за периода на обработване и извършване на поръчката, както и връзка с Вас ако имате последващи въпроси. Данните Ви не се споделят с трети лица без Ваше съгласие.

Също така съхраняваме Вашият IP адрес, Вашите имена, адрес и и-мейл, за да улесним изпълнението на договора с Вас. Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите преддоговорни или договорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на:

- куриерската фирма, с която доставяме покупката и на която извършвате плащането на поръчката чрез Пощенски паричен превод.

При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството  10-годишен срок.

Като потребител на сайта ни, Вие имате право на достъп до личните данни, които имаме за Вас, да ги коригирате или да ни изпратите заявка със свободен текст, ако желаете да бъдете забравен, съответно да изтрием всички Ваши данни, които съхраняваме.

Ние не продаваме, търгуваме или по друг начин трансферираме Вашите лични данни към външни страни. Това не включва доверени трети страни, които ни помагат в оперирането на нашия уеб сайт, при условие, че страните са съгласни да пазят тази информация в пълна конфиденциалност.