Правила и Условия

Общи условия


Настоящите общи условия регулират отношенията между нас, “Дете и Природа ЕООД” от една страна и клиентите на сайта www.dete-i-priroda.bg от друга страна. Използвайки платформата „Дете и Природа”, правейки поръчка, избирайки всеки един бутон от страницата www.dete-i-priroda.bg,   клиентът се съгласява, приема и задължава да спазва Общите условия


 1. В он-лайн магазина www.dete-i-priroda.bg клиентът има възможност да закупи стоката като гост или регистриран потребител. Правейки поръчка като гост или регистриран потребител, клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и декларира, че е запознат и приема общите условия. При регистрация на профил с натискането на бутона Прочел съм и съм съгласен с Политика за Поверителност клиентът декларира, че е запознат с Общите условия и е съгласен с тяхното съдържание, както и, че се задължава да ги спазва безусловно. 


 1. За да направи поръчка от сайта www.dete-i-priroda.bg, е необходимо клиентът да въведете: 

 • Име и Фамилия;

 • Точен и валиден телефонен номер и адрес за доставка;

 • e-mail;

 • да се съгласи с настоящите Общи правила и условия;

 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.


При регистриране, клиентът се задължава да предоставите верни и актуални данни, както и да ги актуализира при промяна.


 1. Задължение на клиента е да пази паролата си за достъп до неговия профил  в www.dete-i-priroda.bg.  В случай на съмнение, клиентът е длъжен незабавно да уведоми Дете и Природа ЕООД за неоторизиран достъп на трети страни до неговия профил. Дете и Природа ЕООД не носи отговорност за неоторизиран достъп до профила на клиента, в случаите, когато не сме били уведомени за загуба/проблеми с паролата.

 

Клиентът носи пълна отговорност за евентуални вреди, причинени на www.dete-i-priroda.bg, в резултат на неоторизиран достъп до платформата чрез неговия (на клиента) профил.


 1. Всички предоставени от клиента лични данни, ще бъдат използвани в съответствие с Политиката за защита на личните данни и Условията за използване на “бисквитки”.


 1. След извършване на поръчката клиентът ще получи автоматично потвърждение на посочен от него електронен адрес. От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на Дете и Природа ЕООД. В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, клиентът ще получи допълнителен e-mail или обаждане на посочения от него телефон.

 

 1. Ако потребителят предприеме действия, които са във вреда на www.dete-i-priroda.bg или застрашават нормалното функциониране на сайта и ограничава достъпа на други клиенти, или в следствие от независещи от двете страни (потребителя и Дете и Природа ЕООД) причини онлайн бебешки магазин Дете и Природа има право по всяко време да премахне регистрацията и заличи профила на дадения потребител. Прекратяването на регистрацията или изтриването на профил на потребител не променя правата и задълженията на страните във връзка с направени от потребителя преди прекратяването на регистрацията му поръчки.


 1. Дете и Природа ЕООД запазва правото си да поправя грешки и/или да обновявя съдържанието на сайта www.dete-i-priroda.bg по всяко време без уведомление, което включва и промени на продукти, цени и услуги. Поръчките, направени преди промяната на сайта, няма да бъдат засегнати и ще бъдат изпълнени при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на направената поръчка. 


 1. Начинът за плащане на покупките от on-line магазина www.dete-i-priroda.bg се извършва чрез Наложен платеж с Пощенски паричен превод.


 • Всички цени са крайни, с начислен ДДС и в български лева.


 1. Информацията, попълнена от клиента при използването на сайта www.dete-i-priroda.bg,  ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. Дете и Природа ЕООД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на клиента. Ние не отдаваме, продаваме или по друг начин разпространяваме личните данни на клиента,  на трети страни по никакъв повод, освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед.

 2. Настоящите условия за ползване могат да бъдат изменяни. Актуалната им версия е достъпна на www.dete-i-priroda.bg  и е отговорност на клиента да ги прочита периодично, понеже условията към момента на използване на уебсайта или на сключване на съответния договор са условията, които се прилагат. Фактът, че клиентът продължава да използва сайта www.dete-i-priroda.bg, след публикуването на промените се приема като потвърждение за това, че приема и се съгласява с тези промени в настоящите Общи условия. Поръчвайки продукти от магазина Дете и Природа или приемайки доставката на такива продукти, описани във фактурата, клиентът се съгласява да бъде обвързан и приема тези Общи условия. При промяна в законодателството, цените, начина на плащане,  обновяване на сайта, смяна на условията за доставка или по независещи от фирмата причини Дете и Природа ЕООД си запазва правото да променя Общите условия без предизвестие по всяко време.


 1. Отговорности :


 1. Дете и Природа ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на сайта www.dete-i-priroda.bg;  

 2. Дете и Природа ЕООД не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта www.dete-i-priroda.bg от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта www.dete-i-priroda.bg информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

 3.  Дете и Природа ЕООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди, на потребителя при ползването на услугите на уебсайта, които не са причинени виновно от служител на дружеството.

 4. Дете и Природа ЕООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

 5. Дете и Природа ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причина извън контрола на фирмата.
  Продажбата на стоката се регламентира от законите на Република България.


 1.  Настоящите Общи условия и всички договори за покупко – продажба се подчиняват на българското законодателство. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.


Съгласно ЗЗП, чл. 181н и Регламент (ЕС) 534/2013,  при възникнал спор потребителят има възможност да поиска съдействие за разрешаване на спора чрез интерактивната платформа, достъпна на всички езици на ЕС.

За да влезете в платформата, натиснете тук: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BGДанни на фирмата и адрес за кореспонденция:


Наименование: Дете и Природа ЕООД

ЕИК: 201520970

Седалище и адрес на управление: ул. Г.С.Раковски 27, ет.3, офис 3, гр.Варна

Тел: 0882/604708

e-mail: [email protected]